srijeda, 21. ožujka 2012.

Inspektor zaštite na radu postao hit!

Inspektor zaštite na radu postao je hit na YouTube servisu zbog pada s ljestvi dok je učio radnike kako da se sigurno popnu na njih.

Paul Cavanaugh, inspektor zaštite na radu iz Velike Britanije, dobio je otkaz nakon što je loše odradio svoj posao. Kada je izašao na teren obići radnike iz tvrtke Morrison Facilities Services, Cavanaugh je trebao napraviti samo jednu stvar, a to je pokazati radnicima kako da poštuju pravila, fiksiraju ljestve prije nego što se popnu na njih i tako sačuvaju glavu.
'Možete i slikati kako se to radi', rekao je Cavanaugh radnicima, a onda skliznuo s ljestvi i pao u susjedno dvorište. Osim što se natukao, postao je i hit na YouTubeu, a onda dobio i otkaz na poslu. Naime, nije poštovao pravila sigurnosti na poslu.

izvor: Dnevnik.hr

ponedjeljak, 12. ožujka 2012.

Sjedenje na radnom mjestu?

Kanadski istraživači (Peter Katzmarzvk, Pennington Biomedical Research Center) su otkrili da su oni ljudi koji više sjede u većoj smrtnoj opasnosti, bez obzira na navike vježbanja. Prema jednoj australskoj studiji, svaki sat proveden pred TV-om povećava rizik od smrti uslijed srčanih problema za 18%, čak i uz vježbanje!
Prema jednoj studiji iz 2009. godine, u kojoj su 17.000 Kanađana pratili tijekom više desetljeća, oni koji su više sjedili bili su izloženi višem faktoru rizika smrtnosti i to je bilo neovisno o tome da li su trenirali u tradicionalnom smislu. Nema još dovoljno dokaza koliko je sjedenje štetno, kaže Peter Katzmarzvk, koji je voditelj studije. Ali se čini, što se više puta ustanemo i prekinemo sjedenje, to je bolje!

izvor i cijeli članak:
http://www.building-body.com/dugo-sjedenje-te-može-ubiti.html

srijeda, 15. veljače 2012.

Plan i program evakuacije i spašavanja

Plan i program evakuacije i spašavanja propisan je Pravilnikom o zaštiti od požara te je kao takav preduvjet za planiranje i provođenje evakuacije i spašavanja u Vašem objektu. Iznenadni događaji, koji mogu ugrozitiživot i/ili zdravlje zaposlenika i drugih osoba na lokaciji i zbog kojih se mora organizirati brza i učinkovita evakuacija, mogu nastati od unutarnjih izvora opasnosti (požar, eksplozija, panika) i vanjskih izvora opasnosti (udar groma, potres, olujni vjetrovi, opasno zračenje, nuklearna opasnost ili biološka opasnost).Iznimno je važno isplanirati evakuaciju i spašavanje, postaviti obavezne oznake i panik rasvjetu te osposobiti zaposlenike te se tako pripremiti na nenadani i neželjeni događaj. Vlasnik objekta i/ili poslodavac su odgovorni za život i zdravlje ljudi koji borave ili se kreću prostorom koji je pod njihovim nadzorom.
Potrebno je dakle izraditi elaborat iz kojeg potom proistječe što, tko, gdje i kada mora učiniti u slučaju potrebe za evakuacijom i spašavanjem. Elaborat sadrži grafički prikaz evakuacije na kojem se jasno vide evakuacijski putevi i izlazi te oznake za hidrante, vatrogasne aparate... Elaborat također sadrži pismene upute i pravila kojih se moraju pridržavati odgovorne osobe. Isti proispituje i svrhovitost panik rasvjete kao i evakuacijskih oznaka te korespondira sa drugim elementima zaštite na radu vezanim uz prostor. Pravodobnom odlukom uložite u svoju sigurnost. Prevencija je daleko manji problem od sanacije nakonšto je šteta nepovratno djelovala. Izvor: http://www.vestatest.com.hr/ .

ponedjeljak, 13. veljače 2012.

Akt poslodavca o zabrani pušenja

Zakonom o zaštiti na radu (NN. 59/1996, 94/1996 i 114/2003.) određena je obveza poslodavaca u provođenju mjera zaštite nepušača od djelovanja duhanskog dima.
Prilikom određivanja prostora i prostorija za pušenje ti prostori moraju zadovoljiti uvjete propisane Pravilnikom o zaštiti na radu o za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN. 6/84). Prostorije moraju imati odgovarajuću ventilaciju izvedenu tako da osigurava što povoljnije uvjete mikroklime i čistoću zraka i biti opremljene s dostatnim brojem pepeljara.
Zabranjeno je:
-pušenje na radnim sastancima,
-pušenje u radnim prostorijama i pros­torima, osim onih prostorija i prostora u ko­lima poslodavac iznimno utvrdi da je pušenje dozvoljeno, o čemu u takvoj prostoriji mora biti istaknuti znak mjesta za pušenje,
-pušenje u zdravstvenim ustanovama, ustanovama odgoja i obrazovanja, objektima slastičarnica i zdravljaka (NN 128/99 i 55/00).
-isto tako, ne može se dopustiti pušenje za vrijeme obavljanja poslova kod kojih bi to moglo povećati opasnost od požara ili eksplozije.
Kazne uslijed nepridržavanja navedenih mjera mogu očekivati poslodavci i radnici od nadležne Inspekcije rada. Novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac ako na propisani način ne osigura zabranu pušenja i ako ne utvrdi i ne označi u kojim je prostorijama i prostorima pušenje iznimno dozvoljeno.
U slučaju ponavljanja prekršaja kaznit će se poslodavac i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom u dvostrukom iznosu. Novčanom kaznom od 100 kuna kaznit će se za prekršaj na licu mjesta radnik ako puši u prostorijama i prostorima u kojima je pušenje zabranjeno. Za navedeni prekršaj kaznit će se i neposredno nadređena odgovorna osoba novčanom kaznom od 500 kuna.
Izradom akta poslodavca o zabrani pušenja i propisnim označavanjem mjesta gdje je pušenje dozvoljeno tj. zabranjeno Vi kao poslodavac sa sebe skidate rizik plačanja kazne jer ste upoznali svoje zaposlenike sa odlukom o zabrani pušenja, osigurali ste oznake i eventualni adekvatan prostor za pušenje. Izrada ove odluke košta 150kn što je višestruko manje od iznosa koji možete platiti u slučaju nepoštivanja zakona: http://www.vestatest.com.hr/

petak, 13. siječnja 2012.

Tvrtke sa velikim brojem radnih mjesta vezanih uz rad sa računalom - izradite procjenu opasnosti i štedite novac!

OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN S RAČUNALIMA


Osposobljavanje za siguran rad s računalom je zasebna kategorija u osposobljavanju za rad na siguran način. Zbog specifičnosti problema kao što je npr. izvor prirodne svjetlosti, ergonomski oblikovano radno mjesto, potrebe vježbi rasterećenja itd. zakonodavac razlikuje svako pojedino radno mjesto za računalom. Podizanjem kvalitete rada za računalom, osim što poštujemo zakon, izravno utječemo na kvalitetu proizvoda i efikasnost proizvodnog procesa, iskoristivost radne snage kao i na zadovoljstvo i zdravlje pojedinog radnika! Uz naš provjereni sustav za osposobljavanje na siguran način s računalima ulažete u sigurnu dobit te u pravni i humani kredibilitet svog poduzeća!

Obveza osposobljavanja radnika za rad na siguran način proizlazi iz čl. 7. Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05). Poslodavac mora osigurati osposobljavanje radnika koji rade s računalom za rad na siguran način i to prilikom prvog raspoređivanja na radno mjesto, te prije provedbe svake promjene koja bi mogla utjecati na sigurnost i zdravlje na tom radnom mjestu.

Bitno je naglasiti da kroz temeljni dokument zaštite na radu, procjenu opasnosti, konstatiramo koliko uistinu dnevno Vaš zaposlenik radi za računalom (Osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način - provodi se temeljem izrađene Procjene opasnosti, čija izrada je propisana Zakonom o zaštiti na radu čl. 27, 28, 59, 62 (NN br. 59/96, 94/96 i 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09 pročiščeni tekst).

Ako dnevni rad za računalom prelazi 4 sata (u 8 satnoj smjeni), zakonodavac propisuje obvezan periodički pregled vida kojeg u slučaju da poslodavac izradi procjenu opasnosti subvencira HZZO. Sama ušteda na liječničkim pregledima može biti znatno veća od cijene izrade procjene opasnosti!

Prema odredbi čl. 35. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN 2/09) troškove prethodnog pregleda radnika snosi poslodavac s tim da je Zavod obvezan vratiti poslodavcu taj iznos u roku od 45 dana od primitka zahtjeva za povrat uz predočenje odgovarajuće dokumentacije.

Prikaz koštanja za "Tipičan knjigovodstveni servis d.o.o."


  • Cijena procjene opasnosti ovisi o broju radnih mjesta kao i o broju lokacija (korištena 3 radna mjesta i 1 lokacija)
  • U prikazu je korištena prosječna cijena pregleda vida od 300 kn
  • "Tipičan knjigovodstveni servis d.o.o." ima 10 zaposlenih koji rade za računalom više od 4 sata dnevno u prosjeku